Om os

Avl og opdræt

Fugleparken gør en stor indsats for at få fuglene til at yngle og bestræber sig på, at fuglene har et så naturligt liv som muligt. F.eks. lever de fleste fugle parvis eller i flok, og det betyder, at der hvert år kommer hundredvis af fugleunger på vingerne.

Det er indtil nu lykkedes at lave 2 såkaldte verdensopdræt i Fugleparken. Det vil sige, at det er første gang i Verden, at disse fuglearter med succes har ynglet i fangenskab. Det var Gulgumpet Tinkerfugl (Pogoniulus bilineatus) og Rødhovedet Frøknækker (Spermophaga ruficapilla).

Zoologisk fuglepark er også med i en del internationale avlsprojekter. De omfatter flere fuglearter, der er udryddelsestruede og opført på Washington Konventionens liste over udryddelsestruede dyr og planter, i daglig tale Cites-listen.

Desuden har Zoologisk fuglepark efterhånden en del danske førsteopdræt, herunder selvfølgelig de to verdensopdræt. Andre eksempler er Hvidhovedet LatterfuglRødbrystet Frøknækker og Lille Vasapapegøje.

Verdensopdræt

Dansk førsteopdræt